Pellas Mats Andersson

Fiol, Gitarr, Låtpipa, Mandolin

Kommer från Knis Karls hemby, Tibble i Leksand. Knis Karl var hans mors morbror och det var Karl som lärde Mats de första tonerna på låtpipa. Han försökte också få Mats intresserad av att spela fiol i nio års åldern, men då sa Mats: "Nej du jag skall spela gitarr och rock & roll jag."

Under grundskolan spelade han gitarr för att i början av gymnasiet återvända till Knis Karl och folkmusiken, och det var då Mats intresse för sim hembyggs kultur djupnade. Knis Karl undervisade honom i detta och fiolspel. De båda umgicks nära på dagligen och Knis Karl försummade intet tillfälle att berätta om hur det var "efter gammalt", en lärdom som Mats gärna delar med sig av.

År 1978 bildade han tillsammans med Hans Fältgård och Per Winther gruppen Leksandslåt. Parallellt med detta lärde han känna Pelle Lindström som åter införde rocken i hans liv vilket ledde fram till bildandet av gladrocksgruppen Luffarorkestern i början av 80 talet.

Efter några år i Luffarorkestern kam han fram till (efter diskussioner med Pelle) idén att sammanblanda de båda grupperna och musikstilarna till en enhet. Detta var startskottet för ett laborerande som 1996 resulterade i skivan "Nå Skruva Fiolen" med Leksandslåt & Vänner, där Mats komponerat en tredjedel av melodierna.