Hans Fältgård

Fiol

Från Åkerö by, började spela i musikskolan för Erik Årjers, men redan vid tolv års ålder märkte han att låtspelet i skolan inte lät likadant som de gamla spelmännens spel, varpå han gick upp på kommunalkontoret till Knis Karl och sa: "jag har spelat lite tidigare i musikskolan, men nu vill jag lära mig på riktigt!" Så blev han elev till Knis Karl och sommaren 1978 blev Hans, 16 år gammal, Sveriges då yngste riksspelman.

Under denna period tillsammans med Knis Karl fick Hans verkligen lära sig vad det innebar att vara solo spelman, för vid så gott som varenda spelmansstämma där de båda medverkade tog Karl fram Hans på scenen och presenterade honom som Leksands kommande storspelman. Denna titulering kan tyckas tung att bära, men det har Hans klarat bra och han brukar säga: "Det ska inte slarvas fram utan det gäller att hitta själen i sitt spel."